Repozytorium plików

Repozytorium plików

Zbiór materiałów i źródeł do dziejów plebiscytu i ruchu polskiego na Warmii, Mazurach i Powiślu.


Ostatnio dodane pliki

Sprawozdanie bieżące Konsulatu RP w Olsztynie (z 23 lipca 1936 r.) do Departamentu Polityczno - Ekonomicznego MSZ ws. rynku pracy w Prusach Wschodnich
 • Autor: Konsulat RP w Olsztynie
 • Rok publikacji: 1936
 • Dodano: 06.03.2020
Raport Konsulatu RP w Olsztynie (z 29 marca 1936 r.) do Ambsady RP w Berlinie ws. sytuacji politycznej w Prusach Wschodnich
 • Autor: Konsulat RP w Olsztynie
 • Rok publikacji: 1936
 • Dodano: 06.03.2020
Raport Konsulatu RP w Kwidzynie do Ambasady RP w Berlinie ws. wydarzeń Nocy kryształowej na terenie Powiśla
 • Autor: Konsulat RP w Kwidzynie
 • Rok publikacji: 1938
 • Dodano: 06.03.2020
Raport Konsulatu RP w Kwidzynie (z 16 marca 1938 r.) do Ambasady RP w Berlinie ws. nastrojów politycznych w rejencji kwidzyńskiej
 • Autor: Konsulat RP w Kwidzynie
 • Rok publikacji: 1938
 • Dodano: 04.03.2020
Raport Konsulatu RP w Kwidzynie (z 12 lutego 1938 r.) do Ambasady RP w Berlinie ws. sytuacji wojskowej i politycznej w rejencji kwidzyńskiej
 • Autor: Konsulat RP w Kwidzynie
 • Rok publikacji: 1938
 • Dodano: 04.03.2020
Westrpreussische Zeitung - Marienburger Nogat Zeitung z dnia 24.12.1936 (artykuł nt wojska i SA, przetłumaczony na język polski) cz. 2
 • Autor:
 • Rok publikacji: 1936
 • Dodano: 04.03.2020
Westrpreussische Zeitung - Marienburger Nogat Zeitung z dnia 24.12.1936 (artykuł nt wojska i SA, przetłumaczony na język polski) cz.1
 • Autor:
 • Rok publikacji: 1936
 • Dodano: 04.03.2020
Raport Konsulatu RP w Kwidzynie (z 4 stycznia 1937 r.) do Ambasady RP w Berlinie ws. sytuacji wewnętrznej w rejencji kwidzyńskiej (cz. 2)
 • Autor: Konsulat RP w Kwidzynie
 • Rok publikacji: 1937
 • Dodano: 04.03.2020
Raport Konsulatu RP w Kwidzynie (z 4 stycznia 1937 r.) do Ambasady RP w Berlinie ws. sytuacji wewnętrznej w rejencji kwidzyńskiej (cz. 1)
 • Autor: Konsulat RP w Kwidzynie
 • Rok publikacji: 1937
 • Dodano: 04.03.2020
Raport Konsulatu RP w Kwidzynie (z 7 grudnia 1936 r.) do Ambasady RP w Berlinie ws. sytuacji wewnętrznej w rejencji kwidzyńskiej
 • Autor: Konsulat RP w Kwidzynie
 • Rok publikacji: 1936
 • Dodano: 04.03.2020
Odpis zgody biskupa M. Kallera na ogłoszenie z ambony informacji o zebraniach polskich w Olsztynie
 • Autor: Jan Jerzy Rapf/ Maximilian Kaller
 • Rok publikacji: 1931
 • Dodano: 03.03.2020
Wybór opinii prasy wschodniopruskiej dotyczących mianowania M. Kallera biskupem warmińskim (raport Konsulatu RP w Olsztynie)
 • Autor: Konsulat RP w Olsztynie
 • Rok publikacji: 1930
 • Dodano: 03.03.2020
Informacja o mianowaniu prałata Maximiliana Kallera biskupem warmińskim
 • Autor: Kazimierz Szwarcenberg-Czerny
 • Rok publikacji: 1930
 • Dodano: 03.03.2020
Wykaz polskich robotników sezonowych przebywających w parafiach mazurskich sporządzony przez biskupa M. Kallera
 • Autor: Maximilian Kaller/ Konsulat RP w Olsztynie
 • Rok publikacji: 1931
 • Dodano: 03.03.2020
Uzupełnienie raportu dot. pracy kulturalno-oświatowej na Warmii z 9 czerwca 1937 r.
 • Autor: Bohdan Jałowiecki
 • Rok publikacji: 1937
 • Dodano: 02.03.2020

Wyróżnione pliki

Zestawienia Deutscher Schutzbund für die Grenz=und Auslandsdeutschen dotyczące organizacji przewozu z Niemiec osób uprawnionych do głosowania w plebiscycie.
 • Autor: Deutscher Schutzbund für die Grenz=und Auslandsdeutschen
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 19.12.2019
Pismo z 4 lipca 1920 r. Drengka, nauczyciela z Cegłowa [Hermsdorf] dotyczące udziału w święcie szkoły w Unieszewie polskiej organizacji paramilitarnej [oryginał, rękopis, język niemiecki].
 • Autor: Drengk
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 19.12.2019
Spostrzeżenia z podróży odbytej w dniach 22-24 lutego 1920 r. niemieckiej delegacji, która brała udział w Komisji do Ustanowienia Niemiecko-Polskiej Granicy.
 • Autor: von Reiche
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 18.12.2019
Pismo z 31 maja 1920 r. Komisarza Policji Granicznej w Giżycku w sprawie incydentu z udziałem włoskich żołnierzy.
 • Autor: Olfermann
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 18.12.2019
Pismo 19 kwietnia 1920 r. Magistratu Ostródy do Pruskiego Ministerstwa Opieki Społecznej w sprawie pożyczek budowlanych na cele budownictwa domów dla robotników.
 • Autor: dr Herbst
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 18.12.2019
Pismo 3 maja 1920 r. Komisarycznego Nadprezydenta Prowincji Prusy Wschodnie do Komisarza Rzeszy i Prus na Okręg Plebiscytowy Prusy Wschodnie zawierające ofertę występu na obszarze plebiscytu Berlińskiego Koła Śpiewaczego Nauczycieli.
 • Autor: Komisaryczny Nadprezydent Prowincji Prusy Wschodnie
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 18.12.2019
Pismo z 26 kwietnia 1920 r. Verkehrververband für das südliche Ostpreussen do Dyrekcji Kolei w Królewcu w sprawie wykorzystania uzdrowiska Krutynia do propagandy plebiscytowej.
 • Autor: Verkehrververband für das südliche Ostpreussen
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 18.12.2019
Prośba z 24 kwietnia 1920 r. Związku Ojczyźnianego w Wielbarku o odroczenie płacenia kontrybucji wojennej
 • Autor: Dorka, Pilch
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 18.12.2019
Projekt pisma z 18 marca 1920 r. Komisarza Rzeszy i Prus na Okręg Plebiscytowy Prusy Wschodnie do Przewodniczącego Międzysojuszniczej Komisji w Olsztynie w sprawie dotacji do terenów plebiscytowych
 • Autor: Wilhelm von Gayl
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 18.12.2019
Pismo z 9 marca 1920 r. przewodniczącego Wydziału Powiatowego w Olecku dotyczące wymiaru podatków.
 • Autor: Paul Walzer, starosta olecki
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 18.12.2019
Memoriał z 14 lipca 1919 r. radcy budowlanego Baerschmanna o wykorzystaniu grobownictwa wojennego do umacniania niemieckości na obszarach plebiscytu.
 • Autor: Baerschmann
 • Rok publikacji: 1919
 • Dodano: 18.12.2019
Pismo z 6 marca 1920 r. Abwickelungsintendantur des Früheren I Armeekorps do Komisarza Rzeszy i Prus na Okręg Plebiscytowy Prusy Wschodnie dotyczące wykorzystanie grobownictwa wojennego do kampanii plebiscytowej.
 • Autor: Baerschmann
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 18.12.2019
Umowa o pracę pomiędzy Bruno Konietzko i Komisarzem Rzeszy i Prus na Okręg Plebiscytu Prusy Wschodnie.
 • Autor: von Jerin
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 17.12.2019
Projekt świadectwa pracy Margarethe Vollerthun.
 • Autor: Wilhelm von Gayl
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 17.12.2019
Projekt świadectwa pracy Friedricha Behrendta.
 • Autor: Wilhelm von Gayl
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 17.12.2019