Repozytorium plików

Repozytorium plików

Zbiór materiałów i źródeł do dziejów plebiscytu i ruchu polskiego na Warmii, Mazurach i Powiślu.


Ostatnio dodane pliki

Raport prasowy Konsulatu RP w Olsztynie za czas od 15 do 30 września 1930 (cz.5)
 • Autor: Konsulat RP w Olsztynie
 • Rok publikacji: 1930
 • Dodano: 21.02.2020
Raport prasowy Konsulatu RP w Olsztynie za czas od 15 do 30 września 1930 (cz.4)
 • Autor: Konsulat RP w Olsztynie
 • Rok publikacji: 1930
 • Dodano: 21.02.2020
Raport prasowy Konsulatu RP w Olsztynie za czas od 15 do 30 września 1930 (cz.3)
 • Autor: Konsulat RP w Olsztynie
 • Rok publikacji: 1930
 • Dodano: 21.02.2020
Raport prasowy Konsulatu RP w Olsztynie za czas od 15 do 30 września 1930 (cz.2)
 • Autor: Konsulat RP w Olsztynie
 • Rok publikacji: 1930
 • Dodano: 21.02.2020
Raport prasowy Konsulatu RP w Olsztynie za czas od 15 do 30 września 1930 (cz.1)
 • Autor: Konsulat RP w Olsztynie
 • Rok publikacji: 1930
 • Dodano: 21.02.2020
Relacja ze spotkania konsula Bohdana Jałowieckiego z biskupem warmińskim Maximilianem Kallerem
 • Autor: Bohdan Jałowiecki
 • Rok publikacji: 1938
 • Dodano: 21.02.2020
Relacja z obchodów święta Przemienienia Pańskiego - Ełk 6 sierpnia 1937 r.
 • Autor: Wicekonsulat RP w Ełku
 • Rok publikacji: 1937
 • Dodano: 21.02.2020
Akcja likwidacji nabożeństw oraz napisów o treści religijnej w języku polskim na terenie rejencji olsztyńskiej - informacja Konsulatu RP w Olsztynie
 • Autor: Bohdan Jałowiecki
 • Rok publikacji: 1937
 • Dodano: 21.02.2020
Informacja Konsulatu RP w Kwidzynie o ograniczeniu nabożeństw w języku polskim w powiecie sztumskim
 • Autor: Konsulat RP w Kwidzynie
 • Rok publikacji: 1932
 • Dodano: 21.02.2020
Wizytacja szkół polskich na Warmii przez biskupa warmińskiego Maximiliana Kallera - informacja Konsulatu RP w Olsztynie
 • Autor: Józef Gieburowski
 • Rok publikacji: 1932
 • Dodano: 21.02.2020
Raport prasowy Konsulatu RP w Olsztynie za czas od 1 do 15 września 1930 (cz.2)
 • Autor: Konsulat RP w Olsztynie
 • Rok publikacji: 1930
 • Dodano: 20.02.2020
Raport prasowy Konsulatu RP w Olsztynie za czas od 1 do 15 września 1930 (cz.1)
 • Autor: Konsulat RP w Olsztynie
 • Rok publikacji: 1930
 • Dodano: 20.02.2020
Raport prasowy Konsulatu RP w Olsztynie za czas od 15 do 31 sierpnia (cz. 6)
 • Autor: Konsulat RP w Olsztynie
 • Rok publikacji: 1930
 • Dodano: 20.02.2020
Raport prasowy Konsulatu RP w Olsztynie za czas od 15 do 31 sierpnia (cz. 5)
 • Autor: Konsulat RP w Olsztynie
 • Rok publikacji: 1930
 • Dodano: 20.02.2020
Raport prasowy Konsulatu RP w Olsztynie za czas od 15 do 31 sierpnia (cz. 4)
 • Autor: Konsulat RP w Olsztynie
 • Rok publikacji: 1930
 • Dodano: 20.02.2020

Wyróżnione pliki

Zestawienia Deutscher Schutzbund für die Grenz=und Auslandsdeutschen dotyczące organizacji przewozu z Niemiec osób uprawnionych do głosowania w plebiscycie.
 • Autor: Deutscher Schutzbund für die Grenz=und Auslandsdeutschen
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 19.12.2019
Pismo z 4 lipca 1920 r. Drengka, nauczyciela z Cegłowa [Hermsdorf] dotyczące udziału w święcie szkoły w Unieszewie polskiej organizacji paramilitarnej [oryginał, rękopis, język niemiecki].
 • Autor: Drengk
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 19.12.2019
Spostrzeżenia z podróży odbytej w dniach 22-24 lutego 1920 r. niemieckiej delegacji, która brała udział w Komisji do Ustanowienia Niemiecko-Polskiej Granicy.
 • Autor: von Reiche
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 18.12.2019
Pismo z 31 maja 1920 r. Komisarza Policji Granicznej w Giżycku w sprawie incydentu z udziałem włoskich żołnierzy.
 • Autor: Olfermann
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 18.12.2019
Pismo 19 kwietnia 1920 r. Magistratu Ostródy do Pruskiego Ministerstwa Opieki Społecznej w sprawie pożyczek budowlanych na cele budownictwa domów dla robotników.
 • Autor: dr Herbst
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 18.12.2019
Pismo 3 maja 1920 r. Komisarycznego Nadprezydenta Prowincji Prusy Wschodnie do Komisarza Rzeszy i Prus na Okręg Plebiscytowy Prusy Wschodnie zawierające ofertę występu na obszarze plebiscytu Berlińskiego Koła Śpiewaczego Nauczycieli.
 • Autor: Komisaryczny Nadprezydent Prowincji Prusy Wschodnie
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 18.12.2019
Pismo z 26 kwietnia 1920 r. Verkehrververband für das südliche Ostpreussen do Dyrekcji Kolei w Królewcu w sprawie wykorzystania uzdrowiska Krutynia do propagandy plebiscytowej.
 • Autor: Verkehrververband für das südliche Ostpreussen
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 18.12.2019
Prośba z 24 kwietnia 1920 r. Związku Ojczyźnianego w Wielbarku o odroczenie płacenia kontrybucji wojennej
 • Autor: Dorka, Pilch
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 18.12.2019
Projekt pisma z 18 marca 1920 r. Komisarza Rzeszy i Prus na Okręg Plebiscytowy Prusy Wschodnie do Przewodniczącego Międzysojuszniczej Komisji w Olsztynie w sprawie dotacji do terenów plebiscytowych
 • Autor: Wilhelm von Gayl
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 18.12.2019
Pismo z 9 marca 1920 r. przewodniczącego Wydziału Powiatowego w Olecku dotyczące wymiaru podatków.
 • Autor: Paul Walzer, starosta olecki
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 18.12.2019
Memoriał z 14 lipca 1919 r. radcy budowlanego Baerschmanna o wykorzystaniu grobownictwa wojennego do umacniania niemieckości na obszarach plebiscytu.
 • Autor: Baerschmann
 • Rok publikacji: 1919
 • Dodano: 18.12.2019
Pismo z 6 marca 1920 r. Abwickelungsintendantur des Früheren I Armeekorps do Komisarza Rzeszy i Prus na Okręg Plebiscytowy Prusy Wschodnie dotyczące wykorzystanie grobownictwa wojennego do kampanii plebiscytowej.
 • Autor: Baerschmann
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 18.12.2019
Umowa o pracę pomiędzy Bruno Konietzko i Komisarzem Rzeszy i Prus na Okręg Plebiscytu Prusy Wschodnie.
 • Autor: von Jerin
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 17.12.2019
Projekt świadectwa pracy Margarethe Vollerthun.
 • Autor: Wilhelm von Gayl
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 17.12.2019
Projekt świadectwa pracy Friedricha Behrendta.
 • Autor: Wilhelm von Gayl
 • Rok publikacji: 1920
 • Dodano: 17.12.2019