Pliki w kategorii

Sprawozdanie bieżące Konsulatu RP w Olsztynie (z 23 lipca 1936 r.) do Departamentu Polityczno - Ekonomicznego MSZ ws. rynku pracy w Prusach Wschodnich
 • Autor: Konsulat RP w Olsztynie
 • Rok publikacji: 1936
 • Dodano: 06.03.2020
Raport Konsulatu RP w Olsztynie (z 29 marca 1936 r.) do Ambsady RP w Berlinie ws. sytuacji politycznej w Prusach Wschodnich
 • Autor: Konsulat RP w Olsztynie
 • Rok publikacji: 1936
 • Dodano: 06.03.2020
Raport Konsulatu RP w Kwidzynie do Ambasady RP w Berlinie ws. wydarzeń Nocy kryształowej na terenie Powiśla
 • Autor: Konsulat RP w Kwidzynie
 • Rok publikacji: 1938
 • Dodano: 06.03.2020
Raport Konsulatu RP w Kwidzynie (z 16 marca 1938 r.) do Ambasady RP w Berlinie ws. nastrojów politycznych w rejencji kwidzyńskiej
 • Autor: Konsulat RP w Kwidzynie
 • Rok publikacji: 1938
 • Dodano: 04.03.2020
Raport Konsulatu RP w Kwidzynie (z 12 lutego 1938 r.) do Ambasady RP w Berlinie ws. sytuacji wojskowej i politycznej w rejencji kwidzyńskiej
 • Autor: Konsulat RP w Kwidzynie
 • Rok publikacji: 1938
 • Dodano: 04.03.2020
Raport Konsulatu RP w Kwidzynie (z 4 stycznia 1937 r.) do Ambasady RP w Berlinie ws. sytuacji wewnętrznej w rejencji kwidzyńskiej (cz. 2)
 • Autor: Konsulat RP w Kwidzynie
 • Rok publikacji: 1937
 • Dodano: 04.03.2020
Raport Konsulatu RP w Kwidzynie (z 4 stycznia 1937 r.) do Ambasady RP w Berlinie ws. sytuacji wewnętrznej w rejencji kwidzyńskiej (cz. 1)
 • Autor: Konsulat RP w Kwidzynie
 • Rok publikacji: 1937
 • Dodano: 04.03.2020
Raport Konsulatu RP w Kwidzynie (z 7 grudnia 1936 r.) do Ambasady RP w Berlinie ws. sytuacji wewnętrznej w rejencji kwidzyńskiej
 • Autor: Konsulat RP w Kwidzynie
 • Rok publikacji: 1936
 • Dodano: 04.03.2020
Odpis zgody biskupa M. Kallera na ogłoszenie z ambony informacji o zebraniach polskich w Olsztynie
 • Autor: Jan Jerzy Rapf/ Maximilian Kaller
 • Rok publikacji: 1931
 • Dodano: 03.03.2020
Wybór opinii prasy wschodniopruskiej dotyczących mianowania M. Kallera biskupem warmińskim (raport Konsulatu RP w Olsztynie)
 • Autor: Konsulat RP w Olsztynie
 • Rok publikacji: 1930
 • Dodano: 03.03.2020
Informacja o mianowaniu prałata Maximiliana Kallera biskupem warmińskim
 • Autor: Kazimierz Szwarcenberg-Czerny
 • Rok publikacji: 1930
 • Dodano: 03.03.2020
Wykaz polskich robotników sezonowych przebywających w parafiach mazurskich sporządzony przez biskupa M. Kallera
 • Autor: Maximilian Kaller/ Konsulat RP w Olsztynie
 • Rok publikacji: 1931
 • Dodano: 03.03.2020
Uzupełnienie raportu dot. pracy kulturalno-oświatowej na Warmii z 9 czerwca 1937 r.
 • Autor: Bohdan Jałowiecki
 • Rok publikacji: 1937
 • Dodano: 02.03.2020
Antypolskie zajścia w Skajbotach z 28 i 30 maja 1938 r.
 • Autor: Bohdan Jałowiecki
 • Rok publikacji: 1938
 • Dodano: 02.03.2020
Opis niemieckiego napadu w Skajbotach - 14 V 1938 r.
 • Autor: Bohdan Jałowiecki
 • Rok publikacji: 1938
 • Dodano: 02.03.2020
Opis postępowania władz niemieckich po ustanowieniu deklaracji mniejszościowych z 5 listopada 1937 r.
 • Autor: Bohdan Jałowiecki
 • Rok publikacji: 1937
 • Dodano: 02.03.2020
Raport Konsulatu RP w Kwidzynie (z 23 listopada 1936 r.) do Ambasady RP w Berlinie ws. sytuacji politycznej w rejencji kwidzyńskiej
 • Autor: Konsulat RP w Kwidzynie
 • Rok publikacji: 1936
 • Dodano: 02.03.2020
Raport Konsulatu RP w Kwidzynie (z 27 kwietnia 1936 r.) do Ambasady RP w Berlinie ws. sytuacji politycznej w rejencji kwidzyńskiej
 • Autor: Konsulat RP w Kwidzynie
 • Rok publikacji: 1936
 • Dodano: 02.03.2020
Opis procesu sądowego Wiktora Chojnowskiego z Narejt pow. Szczytno
 • Autor: Bohdan Jałowiecki
 • Rok publikacji: 1937
 • Dodano: 02.03.2020
Raport Konsulatu RP w Kwidzynie (z 4 kwietnia 1935 r.) do Ambasady RP w Berlinie ws. sytuacji wewnętrznopolitycznej w rejencji kwidzyńskiej (cz.4)
 • Autor: Konsulat RP w Kwidzynie
 • Rok publikacji: 1935
 • Dodano: 02.03.2020